KRONOLOJİ

1969’da İzmir’de doğdu.

1987’de Bornova Anadolu Lisesi’nden,

1993’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1994’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde asistan olarak çalışmaya başladı.

2000’de aynı klinikten uzmanlık derecesini aldı. 2000-2004 yılları arasında yine Ege Üniversitesi’nde Hepato-pankreatobilier (HPB) Cerrahi ve Karaciğer Transplantasyonu Merkezi’nde uzman olarak çalıştı.

2004’te Yardımcı Doçent Dr. unvanıyla öğretim üyesi kadrosuna katıldı,

2005’te Doçentlik unvanına hak kazandı.

2009’da Kent Hastanesi’nde Karaciğer Nakli ve HPB Cerrahisi Merkezi’ni kuran ekipte yer aldı.

2016’da Medicana International Ankara Hastanesi’nde Karaciğer Nakil Merkezi’ni kurdu.

2017’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Karaciğer Nakli Merkezi’nin yöneticiliğine atandı.

2018 yılında Profesörlük unvanını alan Zeytunlu bu merkezde HPB cerrahisi öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına 2023 yılına kadar devam etti. 

2023 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Point Hastanesinde aynı alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

1994’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde yapılan ilk karaciğer transplantasyonundan başlayarak 2000’i aşkın karaciğer naklinde görev aldı. Karaciğer rezeksiyonlarında 2000’i aşkın vakaya müdahale etti. 1300’ün üzerinde canlı donörle gerçekleştirdiği cerrahi operasyonlar bu alanda bir dünya rekoru kabul edilmektedir. Yirmi yıllık cerrahi deneyimi içinde pankreas vakaları önemli bir yere sahiptir.

Dünyanın çeşitli sağlık merkezlerinde bu alanlarda karşılaşılan zorlukların çözümüne danışman olarak katkıda bulunmaktadır. Hepatobilier cerrahi ve karaciğer nakli ile ilgili olarak yayınlanmış 5 kitap bölümü, aynı konularda SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 53 bilimsel makalesi mevcuttur.

 

UZMANLIK ALANLARI

Hepatobilier cerrahi, Karaciğer Transplantasyonu, Onkolojik Cerrahi


ÖDÜLLER

1.International Liver Transplantation Society 8. Annual Congress, Chicago, 2002. International Travel Award

2. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 3. Transplantasyon Kongresi, 2002, Adana. Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

3. International Liver Transplantation Society 13. Annual Congress, Brezilya, 2007. International Travel Award

4.2007 Beyaz düşünce ödülü (Balev)


ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

Ulusal Cerrahi Derneği,

Ege Cerrahi Derneği,

Karaciğer Araştırmaları Derneği,