KARACİĞER HASTALIKLARI

Karaciğerin benign (iyi huylu) tümörleri: Genellikle check-up esnasında yapılan ultrason sonucunda veya diğer radyolojik yöntemlerle ortaya çıkar. Tanı için genellikle ultrason, bilgisayarlı tomografi veya MR kullanılır. Karaciğerde rastlanan kitlelerin %5’i bu tür tümörlerdir. Temel sorun, bunların kötü huylu kitlelerden ayırt edilmesidir. Toplumun %3’ünde gözlenen hemanjiomlar en sık görülen tümörlerdir. Bunun dışında fokal nodüler hiperplaziye (FNH) ve adenomlara sıkça rastlanır. Hemanjiomlar için, yerleşim yerine ve büyüklüğüne göre cerrahi müdahale kararı alınabilir. Genellikle herhangi bir şikâyet yaratmayan hemanjiomlar büyüklüğüne bakılmaksızın takip edilir, cerrahi müdahale gerektirmez. Adenomlar prekanseröz lezyon olarak değerlendirildiğinden boyutundaki artış takip edilir ve gerektiğinde cerrahi müdahale önerilir. Prekanseröz olarak değerlendirilen bilier adenomlar ve kistadenomlar için de cerrahi müdahale önerilir.


Karaciğer kistleri: Basit kistler çoğunlukla herhangi bir problem yaratmadan takip edilir. Halk arasında köpek kisti olarak adlandırılan kist, hidatik paraziter bir hastalıktır. Genel olarak yeterince temizlenmeden yenen sebzelerle bulaşır. Cerrahi tedaviden önce, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekilde 15-21 gün ilaç tedavisi uygulanır. Ardından kistin büyüklüğüne göre cerrahi yöntemler veya drenaj yöntemleri (girişimsel radyoloji) uygulanır. Kesin tedavi kistin tümüyle çıkartılmasıdır. Bu şekilde tekrarlaması önlenen bu kistlerin kansere dönüşme riski bulunmamaktadır.


Karaciğer tümörleri: Hepatosellüler karsinom (HCC) karaciğer kanseridir. Genellikle siroz zemininde gelişir. Hepatit taşıyıcıları, karaciğer yapısı normal olsa bile, zaman içinde bu kanseri oluşturma potansiyeline sahiptir. Dünyada en sık görülen tümörler arasında beşinci sıradadır. Tanı sonrası ideal tedavi cerrahi müdahaleyle tümörün sağlam karaciğer dokusuyla birlikte çıkartılması veya karaciğerin işlevi yetersiz olduğu takdirde karaciğer naklidir. Cerrahi için uygun olmayan hastalarda başka işlemler (RF, TACE, Radyoembolizasyon vs.) uygulanır.


Karaciğer metastazları: Primeri başka yerde olan tümörün en sık metastaz yaptığı organlardan biri karaciğerdir. Kolon, rektum kanseri gibi pek çok tümörün onkolojik tedavisinden önce veya sonra, karaciğerdeki metastazların cerrahi müdahaleyle çıkartılması tüm dünyada önerilen tedavi yöntemidir.