PANKREAS HASTALIKLARI

Akut pankreatit: Pankreasın çeşitli nedenlerle iltihaplanmasıdır. Safra kesesi taşı ve alkol bu sebeplerin başında gelir. Hastalarda genellikle yemekten sonra ortaya çıkan şiddetli ve bele bir kuşak gibi yayılan ağrı, şiddetli bulantı ve kusma görülür. Ciddi sonuçları olabilecek bu sorunun erken tanıyla tedavi edilmesi önemlidir. Vakaların çoğu ilaç tedavisine yanıt verir. Nadiren cerrahi veya radyolojik müdahale gerekir. Safra kesesinde taş mevcutsa, akut pankreatitin iyileşmesinden sonra safra kesesinin alınması önerilir.
 

Kronik pankreatit: Uzun dönemde tekrarlayan akut pankreatit atakları yaşayan veya uzun süreli enflamasyona maruz kalan bireylerde ortaya çıkar. Tanı için hastanın şikâyetleri ayrıntılı biçimde incelenmeli ve radyolojik yöntemlere başvurulmalıdır. Kitle karakteri taşıyan vakaların pankreas kanseriyle karıştırılması mümkündür. Bunun yanında, prekanseröz olduğu yani kanser gelişimine yol açabileceği de bilinmektedir. Ciddi şikâyetleri olan hastalarda en güvenli ve iyi sonuç veren tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.


Pankreas kistleri: Genellikle herhangi bir belirti vermeyen bu kistler yapılan radyolojik incelemeler sonucunda bulgulanır. Küçük boyutlu olanlarda hastanın seyri izlenmeli, daha büyük olanlarda hastanın şikâyeti incelenmeli ve radyolojik görüntüleme sonuçları temel alınarak karar verilmelidir. Pankreatit sonrasında ortaya çıkan kistler günümüzde genellikle cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Prekanseröz veya malign (kötü huylu) karakterli olarak değerlendirilen kistler için cerrahi müdahale önerilir.


Pankreas Kanseri: Genel olarak 50-60’lı yaşlarda ortaya çıkar. Nedeni kronik pankreatit, genetik yatkınlık veya anatomik varyasyon olabilir. Kesinlikle cerrahi müdahaleye başvurulmasını gerektiren bir sağlık sorunudur. Pankreasın baş kısmında kanser saptanan hastalar genellikle sarılık şikâyetiyle başvurur. Pankreasın diğer bölümlerinde oluşan tümörler ileri evreye kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Saptandığı anda metastaz yoksa ideal çözüm cerrahi müdahaleyle pankreasın tümörlü kısmının veya tamamının çıkartılmasıdır. Tekrarları veya metastazları önlemek için uygun hastalarda cerrahiden sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi önerilir.